Privacy statement

Stichting MusicalMakers (“MusicalMakers”) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe en waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Doel van de gegevensverwerking

MusicalMakers verwerkt persoonsgegevens om de nieuwsbrief van MusicalMakers toe te kunnen sturen aan personen die zich daarvoor hebben aangemeld;

MusicalMakers is ook actief op social media platforms zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube en Instagram. Als je via social media contact opneemt met MusicalMakers, verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

  • om vragen die je via social media stelt te kunnen beantwoorden;
  • om contact met je op te nemen indien je deelneemt aan een actie op een social media pagina van MusicalMakers.

Grondslagen voor verwerking

MusicalMakers verwerkt persoonsgegevens van haar gasten op basis van de volgende juridische grondslag:

  • jouw toestemming

Soort gegevens

De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaand(e) doeleinde(n). Hierbij kun je denken aan e-mailadres, geslacht, leeftijd en naam, maar ook gegevens die je achterlaat op de website, jouw klik- en surfgedrag en IP-adres.

Delen met anderen

MusicalMakers verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan andere partijen voor zover dit nodig is in verband met de in dit privacy statement genoemde doeleinden. Het gaat om de volgende categorieën van ontvangers:

  • Website beheerder (alleen met jouw expliciete toestemming of wanneer je een formulier op onze website invult);
  • Leverancier van (online) marketingsoftware;
  • Social media (bijv. om jou relevante reclame te tonen op Facebook).

Met de derde partij die namens en in opdracht van MusicalMakers jouw persoonsgegevens verwerkt, sluit MusicalMakers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de wettelijke eisen. Daarin staat bijvoorbeeld dat de verwerker strikt vertrouwelijk met jouw gegevens moet omgaan.

E-mail

Op een speciaal elektronisch formulier op de website van MusicalMakers word je via een “opt-in” de mogelijkheid geboden aan te geven dat je via e-mail informatie van MusicalMakers wilt ontvangen. Iedere keer dat wij je per e-mail een boodschap sturen, wordt je via een afmeldlink de mogelijkheid geboden ervoor te zorgen dat je wordt verwijderd uit het bestand dat MusicalMakers gebruikt voor direct marketing activiteiten per e-mail. Als dat niet lukt, kun je een e-mail naar info@musicalmakers.staging.thewiebesagency.com sturen.

Afmelden direct-marketing of profiling

Als je wilt dat DeLaMar Theater jouw gegevens in het geheel niet voor direct marketing activiteiten of profiling verwerkt, kun je een e-mail naar info@musicalmakers.staging.thewiebesagency.com sturen. Jouw afmelding wordt zo snel mogelijk verwerkt.

Beveiliging en bewaren gegevens

MusicalMakers heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikt te beschermen tegen onopzettelijke of moedwillige manipulatie, verlies, vernietiging en/of inzage door onbevoegden. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de toepasselijke wet- en regelgeving daaraan stelt. De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Gegevens van personen die hebben aangegeven direct marketing via e-mail of de nieuwsbrief van MusicalMakers te willen ontvangen, worden bewaard tot het moment waarop zij zich eventueel afmelden. De gegevens worden daarna uitsluitend nog gebruikt voor statistische doeleinden. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het realiseren van de doelen waarvoor jouw gegevens zijn verzameld. MusicalMakers hanteert in beginsel een bewaartermijn van 7 jaar voor persoonsgegevens die verkregen zijn. Na deze termijn worden alle persoonsgegevens geanonimiseerd. Bovengenoemde termijnen zullen worden gehanteerd, tenzij sprake is van zwaarwegende belangen om persoonsgegevens langer te bewaren of deze nog nodig zijn voor een van de andere doelen als genoemd in dit privacy statement.

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens aan partijen die deze gegevens opslaan buiten de Europese unie. We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Gegevens inzien, ontvangen, wijzigen of verwijderen en overige rechten

Je hebt het recht om MusicalMakers te verzoeken je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om MusicalMakers te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken of je persoonsgegevens aan jou of aan een ander bedrijf over te dragen. Indien je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Je hebt ook het recht om bij MusicalMakers bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bepaalde gegevens bevatten die door jouw browser worden opgeslagen op de harde schijf van jouw computer en zorgen ervoor dat je gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web, omdat eerder bezochte websites jouw computer al ‘kennen’. Je hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. MusicalMakers maakt gebruik van cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en stellen ons in staat deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt jouw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Bekijk ons cookiebeleid.

Contact / Klantenservice

Voor vragen over het privacybeleid van MusicalMakers en in verband met de verwerking door MusicalMakers van jouw gegevens, kun je je richten tot info@musicalmakers.staging.thewiebesagency.com.

Wijzigen statement

Dit privacy statement kan door MusicalMakers op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast. Het aangepaste statement geldt vanaf de datum van publicatie op de website van MusicalMakers.

Laatste wijziging: 5 januari 2021

Altijd weten wat er speelt

Blijf op de hoogte door je aan te melden voor onze nieuwsbrief.