Op 1 januari 2021 is het zo ver: de start van MusicalMakers! In ons ontwikkelhuis in Amsterdam krijgen gevestigde makers en jonge talenten de komende jaren de tijd, vrijheid en begeleiding om nieuwe Nederlandse musicals te ontwikkelen. Hierbij gaan we actief op zoek naar verhalen uit diverse Nederlandse gemeenschappen. Op deze manier hopen wij het musicalaanbod te verbreden, het publieksbereik te vergroten en een bijdrage te leveren aan de emancipatie van het genre.

De Nederlandse musical is als niet-gesubsidieerd genre een ondergeschoven kindje binnen de podiumkunsten. Er is geen tijd en geen geld om nieuwe dingen uit te proberen, waardoor het aanbod voor een groot deel uit hertalingen van buitenlandse succesproducties bestaat. Ook is er te weinig kennis en aandacht om verdieping en vernieuwing in het genre aan te brengen. Bij MusicalMakers worden al deze investeringen wél gedaan, zodat onze makers de kans krijgen om te experimenteren met nieuwe verhalen en vormen binnen het musicalgenre, wat juist in deze tijd van stagnatie en minder producties extra van belang is.

“Met MusicalMakers willen we een omgeving creëren voor en van getalenteerde makers waarbij niet alleen de eindpresentatie het doel is, maar het maakproces centraal staat: een speeltuin met ruimte voor experiment. Met de focus op vernieuwing hopen we dat het inspirerend zal zijn voor de culturele sector en de deur openzet voor nieuwe makers uit onverwachte hoek.”

Andreas Fleischmann
Initiatiefnemer MusicalMakers

Verhalenhuis

MusicalMakers waagt zich op nieuw terrein met een werkwijze waarbij we bewust kiezen voor uitsluitend originele verhalen uit de diverse samenleving. Om de makers in contact te brengen met deze verhalen, gaat MusicalMakers met behulp van het Verhalenhuis van partner Story Academy, onderdeel van ROSE stories, actief op zoek door heel Nederland. Hierbij richten we ons in het bijzonder op gemeenschappen die tot nu toe niet of onvoldoende worden bediend in het theaterlandschap. Op deze manier willen we meer culturele diversiteit in het Nederlandse culturele aanbod te realiseren.

Vernieuwing en ervaring

Hiernaast kunnen onze makers rekenen op begeleiding van hoog niveau. Zo werkt MusicalMakers samen met ervaren partners die opereren op het grensvlak tussen cultuur, media en samenleving en mensen uit de musicalindustrie, producenten, theaters, collega-instellingen en opleidingen. Samen zetten we in op nieuw materiaal van hoge artistieke kwaliteit. Het is de bedoeling om jaarlijks drie studiopresentaties en werkplaatsvoorstellingen te geven, waaruit iedere twee jaar tenminste één middenzaalproductie ontstaat. Indien mogelijk wordt één daarvan ten slotte doorontwikkeld voor de grote zaal. Daarnaast maken ‘lounges’ en een congres waarbij verschillende partijen uit de creatieve sector een meer structurele dialoog over het musicalgenre aangaan, ook onderdeel uit van de plannen.

Culturele basisinfrastructuur

MusicalMakers is onderdeel van de culturele basisinfrastructuur (BIS). Op Prinsjesdag werd het advies van de Raad van Cultuur om rijksubsidie aan MusicalMakers te verstrekken, bekrachtigd. Hiermee zijn we de eerste ontwikkelinstelling voor musicals dat is opgenomen in de culturele basisstructuur. Dankzij deze rijkssubsidie en de evenredige bijdrage van de VandenEnde Foundation, kunnen 12 makers gedurende 4 jaar onafhankelijk werken aan nieuwe Nederlandse musicals.

Blijf op de hoogte!

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@musicalmakers.com