Missie MusicalMakers

Het theaterlandschap verrijken door het ontwikkelen van nieuwe, hedendaagse musicals door talentvolle makers en daarmee een nieuw en divers publiek interesseren voor de kunstvorm. Het genre musical is daar bij uitstek geschikt voor.

We willen dat bereiken door nieuwe, getalenteerde makers een springplank, ruimte voor experiment en verdieping te bieden. We openen plekken die normaal misschien moeilijk toegankelijk voor hen zijn. Binnen een veilige, non-hiërarchische en niet homogene omgeving. Hierbij willen we werkelijk drempels verlagen en zichtbaar een verschil maken. We geven makers zo de ruimte om iets te ontwikkelen waar zij in geloven.

Als dit samenkomt ontstaan er verhalen die verrassen en verbinden. Dat bereiken we door het stimuleren en faciliteren van samenwerkingen. Tussen nieuw talent en gevestigde namen, tussen makers en marketing & PR en tussen makers en uitvoerenden.

We staan voor gelijkwaardigheid, plezier en ontspanning. MusicalMakers is een thuis waar je jezelf mag en kan zijn. Voor haar publiek is MusicalMakers benaderbaar en laagdrempelig, niet highbrow.

Begeleiding

Onze makers staan niet alleen; ze kunnen rekenen op begeleiding van hoog niveau. Zo werken we samen met ervaren mensen uit de musicalindustrie, producenten, theaters, collega-instellingen, opleidingen en met andere partners die opereren op het grensvlak tussen cultuur, media en samenleving. Het ontwikkelingsproces van onze makers en de tips & tricks van deze gevestigde partners delen we zo veel mogelijk via onze kanalen, om andere makers te inspireren en kennis te delen.

Culturele basisinfrastructuur

MusicalMakers is onderdeel van de culturele basisinfrastructuur (BIS). Op Prinsjesdag 2020 werd het advies van de Raad van Cultuur om rijksubsidie aan MusicalMakers te verstrekken, bekrachtigd. Hiermee zijn we de eerste ontwikkelinstelling voor musicals dat is opgenomen in de culturele basisstructuur. Dankzij deze rijkssubsidie en de evenredige bijdrage van de VandenEnde Foundation, kunnen meerdere makers-teams gedurende 4 jaar onafhankelijk werken aan nieuwe musicals.

Altijd weten
wat er speelt

Ontvang unieke video’s en artikelen, krijg voorrang op inschrijvingen van (gratis) events en wees op de hoogte van het laatste nieuws. .