Stichting MusicalMakers zoekt per 1 januari 2023 een Voorzitter Raad van Toezicht 

Over MusicalMakers

MusicalMakers is het ontwikkelhuis voor nieuwe hedendaagse musicals. We bieden makers de kans om te experimenteren met vernieuwende vormen binnen het genre en met originele verhalen uit een diverse samenleving. Hiermee verbreden we het musicalaanbod, hopen we het publieksbereik te vergroten en dragen daarmee bij aan de emancipatie van het musicalgenre.

MusicalMakers is sinds 2021 onderdeel van de landelijke Basis Infrastructuur (BIS) en ontvangt subsidie van het ministerie van OCW en van de VandenEnde Foundation.

Raad van Toezicht

MusicalMakers opereert binnen een Raad van Toezicht-model. Daarbinnen is het tweekoppige bestuur, dat tevens de directie vormt, verantwoordelijk voor de zakelijke en artistieke leiding. De Raad van Toezicht van MusicalMakers houdt toezicht op het beleid van het bestuur/directie en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht werkt conform de Governance Code Cultuur en fungeert als klankbord en adviseur.

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden en vergadert minimaal vier keer per jaar. De leden tonen daadwerkelijk betrokkenheid bij activiteiten en de organisatie. De Raad van Toezicht kent een diversiteit in leeftijd, etnische achtergrond en geslacht.

Profiel

De aanstaande voorzitter heeft ervaring met een toezichthoudende rol en voorzittersschap.

Affiniteit met de missie van MusicalMakers is van belang en kennis van / netwerk in de theatersector een pre. De beoogde voorzitter beschikt over politieke sensitiviteit en is een verbinder met helikopterview en analytisch vermogen. Verder wordt gevraagd:

  • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • inzicht in de eisen die voor wat betreft kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als MusicalMakers worden gesteld;
  • toezicht op de toepassing van de governance code;
  • daadwerkelijk betrokkenheid bij activiteiten en de organisatie;
  • een actieve opstelling ten aanzien het onderhouden van de relatie met bestuur en stakeholders;
  • het vermogen en de attitude om het bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
  • voldoende mate van beschikbaarheid;

De RvT is onbezoldigd.

Informatie en reageren

De werving wordt begeleid door binoq atana. Voor vragen over de vacature en de procedure kunt u contact opnemen met Richtje Sybesma, directeur van binoq atana, via 020 5141380 of per mail via info@binoq.nl.

Belangstellenden kunnen hun cv en motivatie tot 7 december 2022 mailen naar binoq atana, via info@binoq.nl o.v.v. sollicitatie RvT-voorzitter MusicalMakers.

Gesprekken vinden plaats in de week van 12 en 19 december.

Altijd weten wat er speelt

Blijf op de hoogte door je aan te melden voor onze nieuwsbrief.